Halobiur 123

„Halobiur 123- koncepcja przestrzeni biurowej oraz hali magazynowej w Kórniku

 • Projekt: 2020 - 2021r.
 • Powierzchnia terenu: 12 288 m2
 • Powierzchnia zabudowy biura: 490 m2
 • Powierzchnia użytkowa biura: 688 m2
 • Powierzchnia całkowita biura: 1356 m2
 • Powierzchnia zabudowy hali produkcyjno- magazynowej: 2121 m2
 • Powierzchnia użytkowa hali produkcyjno- magazynowej: 2032 m2

Problematyka, abstrakt

Zalążek idei projektu zrodził się w kontekście sprzeciwu wobec typowych rozwiązań dla konstruowania hal stalowych połączonych z częścią biurową. Projektantom zależało na stworzeniu koncepcji indywidualnej, dopasowanej do potrzeb użytkowników, jednak w oparciu o uniwersalne idee.

Wstęp

Inwestycja zlokalizowana jest w mieście Kórnik, które znajduje się w środkowej części województwa wielkopolskiego. Gmina posiada duże walory przyrodnicze ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz występowanie licznych jezior polodowcowych. Kompleksy leśne stanowią 26 % powierzchni gminy. W granicach miasta najciekawszym obszarem zielonym jest Arboretum, o powierzchni 50 hektarów, będące jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Na wizerunek gminy wpływ ma także dominująca funkcja rolnicza.

Działka, na której została zlokalizowana inwestycja, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, została sklasyfikowana jako część terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W jej okolicy znajdują się także grunty rolne, tereny zabudowy mieszkaniowej oraz lasy. Bezpośrednie sąsiedztwo z drogą krajową S11 narzuca wiele ograniczeń, jednak stanowi także korzyść. Istniejący węzeł komunikacyjny tworzy otwarcie widokowe, w które wpisana została architektura. Połączenie krajobrazu rolniczego, przemysłowego, infrastruktury komunikacyjnej z ekosystemami leśnymi stanowiło wyzwanie, ale także skłoniło nas do zastosowania dużej ilości „zielonych rozwiązań”. Zależało nam, aby wielkogabarytowy budynek nie dominował w przestrzeni. Powierzchnia działki inwestycyjnej pozwoliła nam działać w kierunku równowagi pomiędzy architekturą a naturą.

Wizja przestrzeni biurowej oraz hali produkcyjno- magazynowej w Kórniku powstała wraz z myślą inwestora o architekturze wspierającej komunikację firmy. Zależało nam na wpisaniu bryły w lokalny kontekst- otaczający krajobraz naturalny.

Podczas wstępnego rozpoznania potrzeb i preferencji inwestora naszą uwagę zwróciła kluczowa rola współpracy pomiędzy częścią biurową i produkcyjno- magazynową, dzięki której wszystkie działy przedsiębiorstwa płynnie realizowałyby swoje zadania. Podstawowym założeniem projektowym okazało się zatem ukształtowanie układu funkcjonalno- przestrzennego tak, by ułatwiał komunikację w firmie i kooperację kluczowych działów. Odbywające się we wnętrzach procesy technologiczne i przemysłowe nakreśliły kluczowe wytyczne. Wyznacznikiem okazało się także zaprojektowanie wielkogabarytowej przestrzeni, która zrealizuje nie tylko założenia funkcjonalne oraz estetyczne, lecz także wpłynie na komfort pracy jej użytkowników. Naszym celem było, aby proponowana architektura stanowiła integralną część otoczenia.

Koncept stanowi antytezę odrębnego postrzegania części biurowej oraz produkcyjnomagazynowej. Wyzwaniem zatem okazało się transformowanie dwóch prostopadłościennych brył, które reprezentowały omawiane funkcje. Pomysł przenikania dwóch brył, powodujący częściowe uwspólnienie odrębnych geometrii, stał się głównym punktem kompozycji, wokół którego ukształtowane zostały kolejne wytyczne.

Kluczowe okazało się usytuowanie budynków względem wyznaczonych linii zabudowy, porządkujących nową oraz przyszłe inwestycję. Dwie proste, przecinające się pod kątem 123 stopni, określiły relację pomiędzy budynkami, skąd nazwa projektu „Halobiur 123”.

Połączenie brył spowodowało powstanie ubytku w geometrii, który wypełniony został roślinnością. „Zielony klin” rozcina budynki, wprowadzając naturę do kameralnej przestrzeni wypoczynku dla pracowników. Rozsunięcie fasad budynków zapewniło także dostęp do światła dziennego przestrzeniom socjalnym i biurowym. Centralna klatka schodowa, sprzężająca komunikację między kondygnacjami, zwieńczona jest otworem okiennym w dachu, który zwiększa udział rozproszonego światła we wnętrzach.

Budynek biurowy składa się z trzech kondygnacji, na których rozmieszczone są istotne dla hali i biura funkcje: recepcja, gabinety, sale konferencyjne i ekspozycyjne, przestrzenie chili out, socjalne, sanitarne, ciągi komunikacyjne. Przenikanie budynków zaznaczone jest także w fasadzie frontowej, gdzie geometria wcięcia stanowi podcień wejściowy. Na dachu budynku biurowego, w niewielkiej, przeszklonej części, zlokalizowano dodatkową salę konferencyjną, sąsiadującą z tarasem, zagospodarowanym jako intensywny zielony dach. Dach hali produkcyjnomagazynowej przeznaczono natomiast na ekstensywną roślinność.

Bazą układu funkcjonalno- przestrzennego stała się ortogonalna siatka, w której wartość 55 cm oraz jej wielokrotność znalazła swoje odzwierciedlenie w rzucie oraz elewacjach. Wnętrza biurowe tworzą kameralne gabinety, w których pracują niewielkie zespoły. Wysokość pomieszczeń rekompensuje ich niewielki metraż.

Komfort termiczny we wnętrzach wspiera znacząca grubość ścian zewnętrznych budynku oraz jasna kolorystyka elewacji wentylowanej, wykonanej z płyt włókno- cementowych. Wybrany materiał nie nagrzewa się i nie oddaje ciepła do wnętrza budynku. Istotne okazało się także silne cofnięcie okien względem lica muru. Powstałe wnęki okienne wraz z obudową okna ograniczają bezpośredni dostęp promieni słonecznych do wnętrza. Analiza nasłonecznienia bryły wykazała pozytywny wpływ rozrzeźbienia elewacji (uzyskanych wypukłości i wklęsłości) na ułożenie światłocienia na jej powierzchni. Zastosowana aluminiowa stolarka z ukrytymi w murze profilami okiennymi spójnie wpisuje się w fasadę.

Nieoceniona jest rola zieleni, która poprawia komfort termiczny także we wnętrzach przemysłowych. Fasady hali posiadają stelaże dla pnączy. Rośliny, wspinając się po zdystansowanej względem elewacji konstrukcji, pochłaniają promieniowanie słoneczne.

Zieleń pełni tu funkcję izolacji akustycznej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo drogi krajowej niezbędne było zredukowanie hałasu komunikacyjnego oraz podwyższonego stężenia dwutlenku węgla. Istotne dla nas było także nawiązanie do okolicznych kompleksów leśnych, roślinności nadwodnej i łąkowej poprzez wprowadzenie nasadzeń naturalistycznych. Zaprojektowane gatunki roślin charakteryzuje silny wzrost oraz odporność na zanieczyszczenie powietrza. Zastosowano między innymi:

Drzewa liściaste:

 • Acer campestre ’Postelense’ - Klon polny ’Postelense’
 • Acer negundo - Klon jesionolistny
 • Acer platanoides - Klon pospolity
 • Betula pendula - Brzoza brodawkowata
 • Elaeagnus angustifolia - Oliwnik wąskolistny
 • Fagus sylvatica ’Black Swan’ - Buk pospolity ’Black Swan’

Krzewy liściaste:

 • Corylus maxima ’Purpurea’ - Leszczyna purpurowa
 • Hippophaë rhamnoides - Rokitnik pospolity
 • Salix purpurea ’Nana’ - Wierzba purpurowa ’Nana’
 • Symphoricarpos albus - Śnieguliczka biała

Pnącza

 • Parthenocissus quinquefuolia var. murorum - Winobluszcz pięciolistkowy odm. murowa

Trawy:

 • Calamagrostis acutiflora ’Carl Foerster’ - Trzcinnik ostrokwiatowy ’Carl Foerster’
 • Festuca ovina - Kostrzewa owcza
 • Panicum virgatum- Proso rózgowate

Na ekstensywnych zielonych dachach zaproponowano maty rozchodnikowe.

Ponadto, geometria przestrzeni parkingowej została ukształtowana we wgłębniku po to, aby pozostawione przed siedzibą pojazdy nie odwracały uwagi od krajobrazu. Dzięki temu przedpole, w postaci łąki kwietnej, płynnie łączy się z otoczeniem. Powierzchnia biologicznie czynna koszona jeden raz w sezonie zwiększa różnorodność gatunkową oraz powoduje zatrzymywanie wody w gruncie. Wokół budynku zaprojektowano przepuszczalne nawierzchnie mineralne. Zielone dachy zatrzymują wody opadowe w podłożu, jej nadmiar natomiast gromadzony jest w zbiorniku wodnym i ponownie stosowany do nawadniania.

Podumowanie

Realizacja przedsięwzięcia, zakładającego tworzenie wielkogabarytowych obiektów przemysłowych, wiąże się z dużym nakładem finansowym oraz konsekwencjami środowiskowymi. Wierzymy, że zaproponowana koncepcja „Halobiur 123” zawiera uniwersalny ideowy przekaz i wpłynie na wzbogacenie kolejnych, standardowych projektów przestrzeni biurowych oraz hal produkcyjno- magazynowych.

Lico - kolekcja trójwymiarowych okładzin do wnętrz zintegrowanych z oświetleniem.

Pomiędzy. Wnętrza kamieniczne w Poznaniu.

Halobiur 123

Nowy wizerunek sieci Liquider Store

Przestrzeń biurowa marki ZPM Biegun

Przestrzenie komercyjne - mały format

Ogród traw w Dębowie

W równowadze

Proporcje natury

Kolekcja lamp Wspólny/Wspólna

Rodzinne wnętrza w Żerkowie

Restauracja Nihil Novi w Radomiu

Prosto, wnętrza łazienki w Dębowie

Odbicia Natury, Akademia Hansgrohe

Kostka Gierkowska w Borku Wielkopolskim

Schron, ogród w Mogilnie

Runo leśne, ogród w Jaraczewie

Rdzawe wariacje, ogród w Jarocinie

Geometryczny ogród pod Poznaniem

Plac muzyczny w Jaworznie

Pawilon Wystawienniczy

Green View Przystanek Autobusowy w Suchym Lesie